Popular dissemination & outreach

CONNECT & EsArctic

Broderstad, E.G; Hausner, V.H. Finnmarkslandskap i endring; om utmarksbruk, ressurser og forvaltning på Varangerhalvøya. Community dialogue meeting:

  • Varangerbotn; 21. June 2015
  • Berlevåg, 17. June, 2015
  • Båtsfjord, 16. June, 2015.
  • Nesseby, 15. June, 2015
  • Vestre Jacobselv, 14. June 2015

***

CultEs

Lægreid, E. Jenssen; Hausner, Vera Helene; Munoz, Lorena. PPGIS leaflet, 2015

Munoz, L.; Hausner, V. H.; Lægreid, E. J..CultEs-presentasjon/møte med parkforvaltere i Varangerhalvøya nasjonalpark. Follow up meeting, 16.01. 2015.

Hausner, V. H. Engen, S.; Munoz, L.; Lægreid, E. J. 2014. CultEs dialogmøte med:

 • Nærøyfjorden verdensarvspark 9. september
 • Breheimen Nasjonalpark 10. September
 • Jotunheimen Nasjonalpark 11. september

Hausner, V. H.; Munoz, L.; Engen, S.; Lægreid, E.J. 2014, CultEs- Presentasjon for miljødirektoratet og parkforvaltere. Samling parkforvaltere Troms/Finnmark, Alta; 27th May.

CultEsEngen, S.; Munoz, L.; Lægreid, E. J.; Hausner, V. H. 2014. CultEs-dialogmøte med Midtre Nordland Nasjonalparkstyre. Dialogmøte; 19. September.

***

TUNDRA

Hausner, V. H.; Broderstad, E. G. Governing local ecosystem services in the Arctic Norway. Hunter and trapper’s organization board meeting

 • Baker lake; 11.03.2013
 • Chesterfield; 13.03.2013
 • Whale Cove; 15.03.2013
 • Rankin Inlet; 17.03.2013

Broderstad, E. G.; Hausner, V. H.. Naturbrukeres holdninger til Finnmarkseiendommen. Ottar 2014 (302) s. 81-86

Broderstad, E. G.; Hausner, V. H. 2014. TUNDRA: drivkrefter for miljøendringer i sirkumpolare tundraområder og arbeidspakke 2 i Finnmarkslandskap i endring: økosystemtjenester, ressursbruk og ressursavhengighet. Seminar hos Finnmarkseiendommen; 2013-11-20 – 2013-11-21

Broderstad, E.G.; Hausner, V. H.; Weines, J. 2014. Noen forhold ved forvaltninga av land og ressurser i Varanger. Åpent møte i Austertana; 26. June.

Hausner, V. H. TUNDRA Drivkrefter for miljøendringer i sirkumpolare tundraområder. FRAM dagen; 08.11.2013

Broderstad, E.G.; Hausner, V. H. 2013. Derfor bor vi her. SESAM seminar; 2013-02-

Hausner V. H. og Broderstad, E.G. 2012. Hvorfor intervjuundersøkelser om økosystem tjenester i tundraområder?

 1. Vadsø kommune, 8. Juni
 2. Båtsfjord kommune, 7. sept
 3. Berlevåg kommune, 8. sept.
 4. Tana kommune, 18. juli
 5. Vardø kommune, 9. mai